Niečo o mne

~ Mgr. Lucia Šemorádiková, absolventka Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove odbor Archívnictvo a pomocné vedy historické (PVH), poskytuje služby v oblasti pomocných vied historických s hlavnym zameraním na:

  • Genealógia - rodokmeň
  • Heraldika
  • Epigrafika
  • Monografia

~ Konzultanti: absolventi FF PU odbor Archívnictvo a pomocné vedy historické:

  • Mgr. Richard Papáč
  • PhDr. Gabriel Szeghy
  • Mgr. Peter Anna

~ Výtvarníci: absolventi Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, Katedry výtvarných umení a intermédií/Katedry dizajnu

lucia